Galeri

Kelas Keusahawanan Asas Solekan (Mary Kay)
Kelas Asas Microsoft Publisher (Poster Merdeka)
Kelas Asas Microsoft Excel
Kelas Asas Microsoft Excel
Kelas Asas ICT Microsoft PowerPoint
Kelas Asas ICT Microsoft Word
Kelas Asas Microsoft PowerPoint
Kelas Asas ICT – Komponen Komputer
Kelas Asas ICT Microsoft Excel
Kelas Asas ICT Microsoft Word
Kelas E-learning (Whatsapp Web)
Kelas Keusahawanan Asas Solekan & E-Learning (Facebook Live)
Kelas Keusahawanan (Asas Jahitan) & E-Learning (Youtube)
Kelas Asas Microsoft Word & E-Learning (Typing Speed Test)
Kelas MS Powerpoint (Animation Multiple Pages)
Kelas Asas Microsoft Publisher
Kelas E-learning (Youtube) & DIY
Kelas MS Powerpoint (Slide Design)
Kelas MS Word (Risalah)
Kelas MS Excel & E-learning (Youtube)
Kelas Keusahawanan (Zero To Basic – Eyebrow)
Kelas Asas Ms Publisher & E-Learning (Logo)
Kelas Asas Movie Maker
Kelas Asas Microsoft Office (Powerpoint)
Berita PI 11 Januari 2020 - E-Learning (SPA & E-Recruitment)
Kelas Asas ICT MS Word (Kalender)
Kelas Asas ICT MS Word (Tanda Nama Buku)
Kelas Asas ICT (MS Word)
Kelas Asas ICT (MS Excel)
Kelas E-Learning (Prezi)
Kelas Asas Microsoft Office (Powerpoint)
Kelas Asas ICT (MS Excel)
Kelas Asas ICT (Microsoft Publisher)
Kelas E-Learning - Kerjaya (SPA dan Job Malaysia)
Kelas Membuat Resume (MS Word)
Kelas Asas Komputer (Komponen Komputer)
Kelas E-Learning (Penghasilan Logo secara online-Brandcrowd)
Kelas Asas ICT (MS Excel)
Kelas E-Learning (Shopee)
Kelas Asas ICT (MS Excel)
Kelas Asas ICT (Animasi Power Point)
Kelas Asas ICT (MS Power Point)
Program Kitar Semula dan Pembudayaan Amalan Hijau
Kelas E-Learning (Email)
Kelas Asas ICT (Microsoft Publisher)
Kelas E-Learning (Logo Maker Brandcrowd)
Kelas Asas ICT (Microsoft Word)
Kelas E-Learning (Penghasilan Logo secara online)
Kelas E-Learning
Kelas E-Learning
Kelas Asas ICT Minggu Ketiga
-
Kelas Asas ICT Minggu Kedua
Program Insklusiviti Digital Rakyat Sarawak
Kelas Pengenalan Kepada ICT (Penyelenggaraan Komputer)
Kelas MS Excel Minggu Keempat
Kelas Pengenalan Kepada ICT (Komponen Komputer)
Kelas Asas Microsoft Words-Surat Rasmi Minggu Pertama
Kelas Asas ICT Minggu Kedua
Kelas Asas ICT Minggu Kedua
Kelas Asas ICT Minggu Kedua
Pengenalan Kepada Internet dan Email Minggu Kedua
Pengenalan Kepada ICT & Ms Office Minggu Kedua
Kelas Microsoft Office (Word) Minggu Ketiga
Kelas Microsoft Office (Powerpoint) Minggu Kedua
Kelas Microsoft Office (Word) Minggu Pertama
Kelas Microsoft Office (Publisher) Minggu Pertama
Kelas Asas Microsoft Office (Word) Minggu Keempat
Kelas Asas Microsoft Office (Word) Minggu Keempat
Kelas Microsoft Office (Word) Minggu Ketiga
E-learning (Proprofs.com) Minggu Ketiga
E-Commerce (Sarawak Pay) & Ceramah KDB Minggu Ketiga
Pembelajaran E-commerce menggunakan aplikasi Shopee Minggu Kedua
>
Kelas Basic ICT Minggu Keempat
Kelas Microsoft Office (Publisher) Minggu Ketiga
Ceramah Klik Dengan BIjak & Advokasi Minggu Kedua
Program 3K Nanga San (Program Klik Dengan Bijak)
Bengkel Bakeri (Kek dan Dekorasi) Minggu Keempat
Kelas Microsoft Office (Word) Minggu Ketiga
Kelas Microsoft Office (Word) Minggu Ketiga
Kursus E-Usahawan Minggu Kedua
Hari Bersama Komuniti Pusat Internet Lubok Antu
Program Smart ICT Bersama Belia Minggu Keempat
Asas ICT(Internet dan Email) Minggu Ketiga
Asas ICT(Pengenalan Kepada Komputer) Minggu Ketiga
Program Smart ICT bersama Usahawan Minggu Kedua
Program Smart ICT bersama Ketua Masyarakat Lubok Antu Minggu ketiga
Kelas Multimedia (Asas Animasi) Minggu Kedua
Pengenalan Kepada Kompenen Komputer Minggu Keempat
Kelas Asas ICT Minggu Ketiga
Ceramah Program Klik Dengan Bijak & Advokasi Minggu Ketiga
Kelas Asas Animasi(Multimedia) Minggu Kedua
Kelas Asas Fotografi(Multimedia) Minggu Kedua
Ceramah Klik Dengan BIjak & Advokasi Minggu Pertama
Kelas Microsoft Excel Minggu Ketiga
Kelas Asas ICT (Microsoft Publisher)
Kelas Asas ICT (Microsoft Word & Powerpoint)
Kelas Asas ICT (Microsoft Excel)
Kelas Asas ICT ( Internet & Email ) & Microsoft Publisher
Kelas ICT Minggu Kedua
Bengkel Keusahawanan (Asas Solekkan) Minggu Kedua
Kelas ICT Bersama Pelajar Giatmara
Kelas Asas Ms Powerpoint dan Softskill
Kelas Asas Ms Word dan Penyuntingan Video Minggu Pertama
Bengkel Literasi Maklumat Minggu Pertama
Kelas E-learning & Kuiz Advokasi Minggu Keempat
Developed an interactive resume Minggu Keempat
Kelas Asas ICT Minggu Keempat
Hari Terbuka Pusat internet Lubok Antu 2018
Bengkel Literasi Minggu Keempat
E - Learning (Proprof) Dan Email Minggu Ketiga
Bengkel E- Commerce (Shopee) Minggu Kedua
Bengkel Literasi Minggu Kedua
Ceramah Klik Dengan BIjak & Advokasi Minggu Pertama
Bengkel Usahawan (Asas Solekan) Minggu Keempat
Bengkel Poster Kemerdekaan 2018 Minggu Keempat
Bengkel Literasi Minggu Keempat
Bengkel Literasi Minggu Kedua
Asas ICT & Microsoft Office ( Word ) Minggu Pertama
Kelas Multimedia Minggu Keempat
Making a Study Plan Using Microsoft Publisher Minggu Keempat
Making a Adress Lable Using Microsoft Publisher Minggu Keempat
Ceramah KDB & Advokasi Minggu Keempat
Menghasilkan Logo Perniagaan Menggunakan Publisher Minggu Ketiga
Wedding Card editing Minggu Kedua
Basic video editing using movie maker Minggu Kedua
Kelas menghasilkan poster menggunakan publisher Minggu Keempat
Berita PI 19 Mei 2018- Program Hari Terbuka Pusat Internet Melugu minggu ketiga
Berita PI 25 may 2018- Ceramah Kerjaya & Bengkel JobsMalaysia Minggu Keempat
Microsoft Office (Publisher)
Kelas Pembuatan Roti & Bun secara Teori dan Praktikal Minggu Ketiga
Introduce to email and google drive Minggu Kedua
Kelas Microsoft Office (Powerpoint) & Multimedia Minggu Kedua
Ceramah Advokasi dan Klik Dengan Bijak 2018
E-commerce (Buying & Selling in Shopee) Minggu Ketiga
Asas ICT (Microsoft PowerPoint & Publisher) Minggu Ketiga
Microsoft Office ( Word ) & E-commerce(Program Usahawan)
Microsoft Office ( Excel )
Microsoft Office ( Word )
Microsoft Office ( Excel ) Minggu Kedua
Pameran sempena Pesta Bungin Minggu kedua
Program Ceramah dan Latihan Keselamatan Kebakaran Minggu Kedua
Berita PI 4 Mac 2018 - Multimedia (Bengkel Resume Interaktif) Minggu Pertama
Berita PI 3 Mac 2018- Kelas Asas ICT (Word,Powerpoint) MInggu Pertama
Berita PI 25 Febuari 2018 - Multimedia (Penghasilan Poster Menggunakan Publisher) Minggu Ketiga
Berita PI 25 Febuari 2018 - KDB & Advokasi Minggu Ketiga
Making A Wedding Brochure Using Microsoft Word Minggu Kedua
Kelas Asas Microsoft Word Minggu Kedua
Asas ICT ( Pengenalan Kepada Komputer,Internet dan Email) Minggu Kedua
Microsoft Office ( Powerpoint ) & Multimedia Minggu Pertama
Kelas Asas ICT (Microsoft Word) Minggu Pertama
Microsoft Office ( Word ) Minggu Pertama
Multimedia (Business Card) & Klik Dengan Bijak (Peeking) Minggu Keempat
Kelas Microsoft Office ( Word ) Minggu Keempat
Multimedia (Poster Design ) & Microsoft Powerpoint Minggu keempat
Kelas Asas ICT (Komputer, Internet, Microsoft Office)
Program KDB & Advokasi (Cyber Grooming Dan Maklumat Palsu)
Asas ICT (Komputer,Internet,Email) ,Taklimat Program Advokasi (Check your label) & Klik Dengan Bijak (Oversharing) Minggu Ke-2
Taklimat Program Advokasi (E-waste)& Klik Dengan Bijak (Oversharing) Minggu Ke-2
Program Advokasi (E-Waste)
E-Learning (Proprofs.com)
Mini Hari Terbuka Pusat Internet 1 Malaysia Lubok Antu
Bengkel Mentranformasi Pengelibatan Wanita Dalam Kegiatan Perladangan Ke Arah Projek Komersial
Program Advokasi & Klick dengan bijak bersama komuniti minggu pertama
Kursus Pengendalian Makanan (Usahawan Tempatan)
Microsoft office (Power Point) & Advokasi Minggu Keempat
Microsoft office (Multimedia) / Advokasi & KDB
KDB (Cyber grooming & Cyber bullying)/ Advokasi (E-waste & Hak dan Tanggungjawab Pengguna) Minggu Keempat
Asas ICT (Pengenalan kepada komputer & komponen),Microsoft Word Minggu Keempat
Klik Dengan Bijak & Advokasi, E-Learning (Kahoot!) Minggu Keempat
Asas ICT , Klik Dengan Bijak & Advokasi Minggu Ketiga
Taklimat Klik Dengan Bijak & Advokasi,Asas ICT (Pengenalan kepada ICT& Internet) Minggu Pertama
E-learning (‘Quiz’/Education Games) Minggu Keempat
Kelas Keusahawan – Penampilan diri bersama Mary kay
Kelas Microsoft Powerpoint & Intel Learn Easy Step Minggu Kedua
Kelas Multimedia ( Video Editing – Viva Video & Pawtoon ) Minggu Pertama
Kelas Latihan Asas ICT bersama Parish Youth Fellowship,St.Philip Church Lubok Antu
Program Ceramah Keselamatan Kebakaran Bersama Jabatan Bomba Dan Penyelamat Sri Aman
Latihan Asas Komputer Semasa Kursus Ketua Kaum Dan Ketua Masyarakat
Kelas Intel Learn Easy Step & Microsoft Word
Klik Dengan Bijak , E waste (Mobile) & Check Your Label
Kelas Microsoft Office ( Word Powerpoint ) & Multimedia
Kelas Microsoft Office ( Excel Powerpoint ) & Multimedia
Taklimat Klik Dengan Bijak & Advokasi
Kelas Pengenalan Kepada Netbook 1Malaysia
Kelas Microsoft Office (Word),Multimedia & Klik Dengan Bijak ( KDB )
Advokasi & Klik Dengan Bijak (KDB)
Kelas Microsoft Office(Excel) & INTEL Learn Easy Step
Kelas Microsoft Office(Powerpoint),INTEL Learn Easy Step,Multimedia
Program Advokasi KDB Sempena Pesta Engkilili 2016 Anjuran Bersama PI dan Perpustakaan Majlis Daerah Lubok Antu
Kelas Usahawan ( Facial & Make up )
INTEL Learn Easy Step & Microsoft Office ( Word )
Program Advokasi dan Taklimat Klik Dengan Bijak Bersama Pelajar Pasca PT3 Sekolah Menengah Kebangsaan Lubok Antu
Program Advokasi dan Taklimat Klik Dengan Bijak Di SMK Engkilili
Kelas Usahawan Kraftangan Bersama Puan Norina Bunyam
Kelas Microsoft Office(Excel)/Klik Dengan Bijak/Advokasi
Klik Dengan Bijak & Advokasi ( E-Waste/Check Your label )
Kelas Microsoft Office (Word)
Kelas Multimedia(Video editing)
Pengenalan Kepada Komputer dan Netbook 1Malaysia
Klik Dengan Bijak(KDB) & Advokasi (E-waste/Check your label)Penerangan Ringkas Pertandingan Video Kreatif Kesihatan Remaja
Klik Dengan Bijak(KDB) & Advokasi (E-waste/Check your label)
Pengenalan kepada Netbook 1Malaysia
Klik Dengan Bijak (KDB) & Advokasi (E-Waste)
Klik Dengan Bijak (KDB) & Advokasi (E-Waste)
Kelas Microsof Office ( Power point) /KDB/Multimedia/Softskill
Kelas Microsof Office ( Word )& Intel Learn Easy Step
Kelas Microsoft Word dan Excel
Kelas Pengenalan Kepada komponen Asas Komputer serta fungsi dan KDB(Tayangan VIdeo KDB)
Kelas Asas Usahawan
Kelas Asas ICT dan KDB Bersama Pelajar Pusat Pemulihan Dalam Komuniti Batang Ai
Kelas Pengenalan Kepada PC dan KDB(Tayangan VIdeo KDB)
Program Taklimat Klik Dengan Bijak Bersama Komuniti Sempena KDB Funniest 15 Second Peringkat PI Negeri Sarawak
Kelas Pengenalan Netbook 1Malaysia
Program Bersama Komuniti Hari Terbuka PI Lubok Antu

Program Bersama Komuniti Hari Terbuka Pusat Internet 1 Malaysia Lubok Antu

Lawatan Tan Sri Dr. Leo Moggie dan rombongan

Kelas ICT (Pengenalan Kepada Komputer)

Kelas Asas Keusahawanan dan Microsoft Excel

KDB (Pameran Sempena Terbuka Perlancaran Persatuan Belia Skrang Engkilili & Majlis Penutupan Futsal Piala YB N33 Engkilili)

Kelas ICT (Movie Maker)

Lawatan Ketua Pengarah MCMC Wilayah Sarawak Tn Hj Roslan bin Mohamad Ke PI Lubok Antu pada 6 Februari 2016

Kelas ICT (Microsoft Word,Excel,Email)

Lawatan Jason D.A Brooke dan rombongan ke Pusat Internet 1 Malaysia Lubok Antu

Latihan ICT Asas Microsoft Office 2013/Kelas Menaip\

Karnival PI Maxis Zon Lubok Antu Bersama Komuniti 2015