Kelas Asas ICT (Microsoft Publisher)

18 December 2018 | Aktiviti Terkini

Pada 17 Disember 2018, Pusat internet Lubok Antu telah mengadakan Kelas ICT bersama belia Lubok Antu. Kelas ini telah dihadiri seramai 4 orang peserta yang terdiri daripada belia, pelajar sekolah Menengah dan pelajar lepasan SPM 2017. Kelas ini diadakan pada jam 9.00 pagi hingga 4.00 petang di bilik latihan Pusat Internet Lubok Antu.

Tujuan kelas ini diadakan adalah untuk memberi latihan ICT kepada belia Lubok Antu, disamping bagi mendedahkan peserta dengan cara menggunakan Microsoft Publisher. Para peserta telah diterangkan tentang fungsi pada setiap ribon dalam Publisher. Di samping itu, para peserta telah didedahkan dengan cara untuk menghasilkan address label, menggunakan text box, menyimpan gambar dan menghasilkan jadual menggunakan publisher. Seterusnya dengan bantuan penyelia, para peserta telah diarahkan untuk menghasilkan resume menggunakan publisher. Sebagai aktiviti tambahan, para peserta

Antara aktiviti yang dijalankan semasa bengkel keusahawanan:

  • Pengenalan kepada Microsoft Publisher
  • Menghasilkan Adress Lable dan resume
  • Aktiviti Klik Dengan Bijak & Advokasi
  • Bersurai

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti ini dijalankan:

Kembali Ke Atas

kembali